Projects for Vietnam

Dự án đang tiến hành

Chương trình hỗ trợ du học Phần Lan

Hỗ trợ các bạn thí sinh có nhu cầu du học tại Phần Lan.

Du học Phần Lan ngành điều dưỡng

Cơ hội học tập và phát triển tương lai theo ngành

Dự án đã kết thúc

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo giáo viên chuyên nghiệp trực tuyến của Phần Lan